ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder

 • deficit v pozornosti, soustředění a neklidu
 • problémem není problém snížené inteligence
 • některé níže uvedené projevy jsou zjevné i v předškolním věku
   

Časté projevy

 • chyby z nepozornosti
 • problémy v reagování na pokyn napoprvé
 • neposednost, zbrklost, nedočkavost
 • roztěkanost
 • problémy v motorické koordinaci
 • skákání do řeči, vykřikování ve vyučování
 • malá vytrvalost a nedokončování dlouhodobých úkolů
 • časté nesplnění úkolů, i když má intelektové předpoklady
 • vnitřní psychomotorický neklid, zvýšené vnitřní napětí
 • problémy se zařazením do kolektivu vrstevníků
 • nepořádnost, chaotičnost, časté zapomínání
 • snadná vyrušitelnost
 • rychlé závěry k vlastní škodě
 • snížená tolerance ke stresu
 • šaškování, předvádění se
 • nedbalost, nesoustředění se na detail
 • problémy s úpravou psaní
 • obtíže v plánování
 • ukvapené navazování vztahů
 • střídání zájmů, nevytrvalost  
 • a další

U některých dětí se objevuje porucha opozičního vzdoru, poruchy chování, problémy s autoritami, výbuchy zlosti, agresivní projevy (agresivita nepatří přímo k příznakům ADHD, ale často je přítomna), poruchy učení, úzkostné poruchy, somatické potíže, problémy s usínáním a se spaním, vývojové poruchy řeči, časté poruchy nálad…
 

Příčiny ADHD

 • dědičnost
 • komplikace během těhotenství, při a po porodu
 • pozdější vlivy
   

Možnosti nápravy

 • komplexnost - zaměření všech zúčastněných složek: odborník – rodiče – škola
 • EEG-BIOFEEDBACK
 • nápravné postupy speciálně pedagogické a psychologické
 • farmakoterapie