Mediace - alternativní možnost řešení konfliktů

Co je mediace?

 • metoda kultivovaného řešení sporu za účasti neutrální strany – mediátora
 • cílem je uzavření mediační dohody, která umožňuje dvěma stranám řešit spory a konflikty
   

Kde může mediace pomoci?

 • v běžném konfliktu v manželství, kdy není záměr rozvodu
 • při nedorozumění a konfliktu nebo konfliktech rodiče s dítětem
 • před rozvodem, při rozvodu, po rozvodu (způsoby péče o děti, výše alimentů, rozdělení majetku…)
 • předmanželské smlouvy (pravidla výchovy, hospodaření, majetkové náležitosti…)
 • nedorozumění v rodině (péče o rodiče, nemocného člena rodiny, budoucnost dětí…)
 • majetkové záležitosti (dědictví, spoluvlastnictví firmy, půjčky…)
   

Výhody mediace v porovnání se soudním sporem

 • nižší finanční náročnost – mediace je mnohem levnější než soudní výdaje
 • objektivita a nestrannost řízení
 • vlastní rozhodování – průběh i výsledek celého procesu můžete ovlivnit
 • čas – celý proces je rychlejší než řešení soudní cestou
 • kvalita dohody – spokojenost pro obě strany, racionální řešení
 • širší rozsah možností a voleb v porozvodovém uspořádání výchovy dětí a styku s nimi, redukování sporů mezi rodiči
 • možnost rozhodovat i nadále o věcech, týkajících se dětí rodičů
 • ponechává účastníkům kontrolu nad procesem řešení sporu a konečným výsledkem
   

Mediace v jiných typech sporu

 • pracovní spory, konflikty mezi kolegy
 • konflikty mezi nadřízeným a pracovníkem
 • konflikty mezi sousedy
 • konflikty mezi kamarády, známými
   

Jak dlouho mediace trvá?

Vzhledem k tomu, že tento proces mají možnost ovlivňovat obě strany, tak délka se odvíjí od toho, jak jsou schopny strany za pomoci mediátora přijít na přijatelné řešení, dohodu, aby byla vyhovující oběma stranám, tzn., že obě strany ovlivňují i počet setkání – minimum je však jedno takové jednání v rozmezí 2-3 hodin.

TENTO PROCES JE DOBROVOLNÝ PRO OBĚ STRANY A KTERÁKOLIV Z OBOU STRAN MŮŽE JEDNÁNÍ UKONČIT KDYKOLIV.
 

Kde proces mediace probíhá?

V kanceláři mediátora – na „neutrální půdě“ pro obě strany (Poštovní 555, Karviná – Fryštát, 1. patro)
 

Kdy je možné mediaci realizovat?

Vždy po předchozí domluvě osobně nebo telefonicky, mailem, aby termín vyhovoval oběma stranám. Termín je možné stanovit v kterýkoliv den v týdnu, včetně víkendu.

čtěte více z tisku:

https://www.csob.cz/cz/sme/infoservis/legislativa-a-pravo/orientace-v-pravnich-ukonech/Stranky/infodet.aspx?para=8280