Přednášková činnost

Přednášková činnost z oblasti psychologie, speciální pedagogiky, etopedie.

Pro: SŠ,  ZŠ, MŠ, odbornou veřejnost, neziskové organizace, pracovní týmy, firmy.
 
Témata volena dle zakázky po předchozí domluvě s vymezenou časovou dotací.