Koučování

Co je koučování?

 • metoda pro rozvoj osobnosti, může pomoci řešit pracovní záležitosti, osobní problémy
 • možnost nalezení řešení problémů, osobní motivace, záměrů a cílů
 • nástroj stanovení priorit a dílčích kroků na cestě k osobní nebo pracovní změně; je založeno na strukturovném rozhovoru (1-1,5hod.) se systémem kladení specifických otázek, odpovědi vedou k naplnění osobních potřeb a cílů
 • rozvíjí potenciál, kreativitu, zvyšuje sebedůvěru, pocit vlastní seberealizace, umožňuje vidět problémy jinak, koučovaný objevuje nové příležitosti k posunu vpřed na základě objevení vlastních reálných zdrojů
 • respektuje hierarchii potřeb každého jednotlivce a rozvíjí jeho sebeorganizaci
 • zaměřuje se spíše na příležitosti než na chyby
   

Kdo je kouč?

 • poskytne Vám maximální podporu v rozvoji Vašeho myšlení, cítění a akcí, které vedou k výsledkům
 • průvodce na cestě k růstu
 • prostřednictvím otázek pomáhá nalézt souvislosti a utřídit si myšlenky
 • dohlíží na udržení směru
 • je ten, kdo zná cestu, jak to udělat
 • pomůže Vám posunout se zásadním způsobem tím správným směrem
   

Jaké jsou důvody proč hledat koučování?

 • „potřebuji hledat a nastartovat změnu“
 • „potřebuji hledat prostředky, jakými docílím změny“
 • „potřebuji změnit směr cesty k cílům“
 • „potřebuji růst, nechci ustrnout, chci zdolávat náročnější cíle“
 • „potřebuji motivaci“
 • „potřebuji překonat klíčovou životní etapu“
 • „potřebuji se rozhodnout“
 • „potřebuji vystoupit ze zaběhlých myšlenkových schémat“
   

Co můžete očekávat?

 • vytvoření vlastní pevné struktury v pracovním nebo osobním životě
 • objevení vlastních záměrů a cílů, vlastní sebehodnoty
 • nalezení nových způsobů jednání a myšlení
   

Kdy je možné koučování realizovat?

Vždy po předchozí domluvě telefonicky, mailem nebo osobně, termín je možno stanovit v kterýkoliv den v týdnu, včetně víkendu.