Případy z mé praxe

EEG-biofeedback + dopňkové terapeutické služby (NLP, NVS, stimul.programy atd.)

 • dětik a dospělí s  ADHD, ADD různé věkové kategorie 
 • děti  a dospělí s poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie)
 • děti s oslabením dílčích funkcí
 • děti s enurézou
 • psychosomatické problémy u dětí a dospělých
 • děti s řečovými poruchami (opožděný řečový vývoj, balbutici…)
 • Tourettův syndrom
 • elektivní mutismus
 • autismus
 • nespavosti, špatné usínání, noční buzení u dětí a dospělých
 • úzkostné a depresivní stavy u dětí a dospělých
 • děti se školní nezralostí
 • děti s nízkou sociální adaptací
 • problémy s náladovostí u dětí a dospělých
 • děti i dospělí s agresivním chováním
 • sportovci - děti i dospělí
 • děti i dospělí s nervozitou a trémou
 • migrény
 

EFT

 • psychosomatické potíže
 • fóbie
 • náladovost
 • strachy a úzkosti, panika
 • nervozita, tréma
 • migréna
 • nekomfortní stavy atd.
 

Neurolingvistické programování

 • stres, obavy, úzkosti, panika
 • psychosomatické potíže
 • fobie
 • náladovost     
 • nekomfortní stavy  atd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Mediace

 • řešení rodinných konfliktů 
 • manželské neshody
 • neshody dítě-rodič
 • neshody mezi zaměstnanci (zaměstnavatelem - zaměstnancem)
 • neshody mezi sousedy

Koučování

 • jednotlivci (dítě, dospělý - osobní nebo kariérní růst)
 • koučování partnerských dvojic

Facilitace

 • pracovních skupin při řešení plánování, pravidel, organizace apod.

 

Grafologie

 • rozbor písma jednotlivců, partnerských dvojic, následně s konzultací osobně nebo telefonicky
 • rozbor písma pro firmy (personalistika)
 

Neurovývojová stimulace primárních reflexů

 • děti s opožděným psychomotrickým vývojem
 • děti s problémy s rovnováhou a stabilitou, s kinetózou
 • děti s problémy s roztěkaností
 • děti s opožděným vývojem řeči
 • děti s ADHD, ADD, neurózami, poruchami učení, jemnou motorikou
 • děti s autismem atd.

 

Typologie MBTI

 • ve vztazích mezi dítětem a rodičem, mezi rodiči, mezi partnery
 • pro pracovní skupiny a následné rozčlenění jednotlivců pro efektivní zařazení pozice jednotlivce
 • individuální seberozvoj a sebepoznávání