Grafologický rozbor

 • Komplexní charakteristika osobnosti
 • Analýza rukopisu a sestavení profilu osobnosti
   

Co je potřeba k vyhotovení grafologického rozboru ze strany pisatele?

 • originál písma, které pisatel běžně používá
 • poskytnutý materiál by měl být na nelinkovaném papíře (bez použití podložky s linkou, minimálně na formátu A4 se souvislým textem)
 • je možné přinést i jiné poznámky, dopisy pisatele z různých období a situací
 • neopisovat text z předlohy, ale psát volné myšlenky, a to tužkou, perem nebo propiskou
 • rukopis ukončit pisatelovým podpisem
   

Rozbor rukopisu může být zaměřen:

 • na celkový rozbor a charakteristiku osobnosti bez zaměření
 • partnerství
 • pracovní oblast a Vaše schopnosti, možnosti, typ vůle, odolnost vůči stresu…