Neurovývojová stimulace (NVS) – přetrvávající primární reflexy – opomíjený faktor problémů v učení a chování

Co je to NVS?

Podpůrný program, který pomáhá vyřešit řadu obtíží v učení a chování. Skládá ze cviků, které jsou vždy zadány po zacvičení rodiče a dítěte cca na 4-6 týdnů, a to na cvičení v domácím prostředí, v celkové délce trvání 9-12 měsíců. Cviky jsou jednoduché, často napodobují pohyb primárních reflexů - primární reflexy vyvolávají opakované pohyby, a tím pomáhají posilovat nervová spojení mezi mozkem a tělem, posilují vývoj rovnováhy, pohyblivosti, zraku, sluchu, řeči, schopnosti učení a komunikace. Jestliže primární reflexy splní svoji funkci, musí být nahrazeny vyššími nervovými funkcemi cca v 6. – 12. měsíci života dítěte. Pokud kontrola vyššími mozkovými funkcemi není dostačující, mohou být primární reflexy stále aktivní. Pokud je jich však později aktivních více, může to být kontraproduktivní pro optimální vývoj jedince, a tím způsobovat potíže v učení a chování. Cvičením nejprve „zboříme“ špatné pohybové a reflexní stereotypy, a až po té se mohou vyvinout správné psychické a fyzické reakční vzory.

Pro koho je NVS určena?

Pro děti od 4 let a děti školního věku.

Jak dlouho trvá NVS?

Celková délka NVS trvá cca 9-12 měsíců, cvičení je prováděno denně cca 10 minut s rodičem.

Co může způsobit přetrvávání primárních reflexů?

  • přecitlivělost na zvuky, zvýšenou citlivost na světlo, emoční labilitu, problémy s ovládáním očních pohybů, nedostatečnou koordinaci oka-ruky, problémy se změnami a přizpůsobením, špatné držení psacího náčiní, špatné sezení u stolu /při učení/, nedostatečnou rovnováhu a potíže v prostorové orientaci, nesoulad mezi mluveným a psaným, neschopnost rozlišovat nebezpečné situace od bezpečných, nedostatečnou koordinaci, problémy s opisováním z tabule apod.
  • NVS podpoří optimální vývoj jedinců s ADHD, ADD, poruchami učení, řečovými potížemi, kinetózou, autismem apod.