Neurolingvistické programování NLP

 

NLP je psychologický program amerického lingvisty J.Grindlera a psychologa R.Bandlera založený na měnění, přerámování nonverbálních psychosomatických projevů a symptomů i verbálních (jazykových a řečových) zvyklostí (např. pomocí zrcadlení, kotvení, přerámování…), pokud člověka negativně ovlivňují.

Ve své praxi ji využívám intenzivně velmi často při koučování, ale i samostatně, např. při práci se stresem, traumatem, úzkostí, panikou apod. Je součástí práce s klientem.