Mgr. Petra Franková

Vzdělání, kvalifikace, odborné výcviky a kurzy:

 • UP Olomouc a MU Brno  – speciální pedagogika, psychologie, etopedie
 • Certifikace specializačního výcviku v metodě EEG-Biofeedback pod vedením:
  • prof. MUDr. Fabera, DrSc. (Neurologické odd.FN Bulovka)
  • PhDr. Tyla (klinická psychologie, předseda EEG Biofeedback Institut)
 • Komplexní výcvik MEDIACE včetně facillitace  pod vedením lektorů Asociace mediátorů ČR
 • Komplexní výcvik Neurolingvistické programování (NLP) při American Union of NLP - Practitioner, Master Practitioner
 • Komplexní výcvik  KOUČOVÁNÍ a FACILITACE
 • Neurovývojová stimulace primárních reflexů - symptomy a jejich léčba
 • Práce s dětskou kresbou - Z.Altman
 • Kresba stromu - Z.Altman
 • Typologie osobnosti MBTI
 • Deficity dílčích funkcí
 • Feuersteinova metoda
 • Stimulační program KUPOZ
 • Stimulační program MAXÍK
 • Absolvent studia grafologie a psychologie při České grafologické komoře PRAHA
 • Absolvent čtyřletého studia ZNAKOVÉHO JAZYKA při České unii neslyšících v Ostravě
 • Krizová intervence
 • Sebepoškozování u dětí a dospívajících
 • Rizikové chování dětí a mládeže
 • Jak předcházet poruchám řeči u dětí
 • Kariérové poradenství - kreativní přístup
 • Jak vést dospívající, aby uměli řešit své krizové stavy
 • Kurz programu „Začít spolu“
 • Metoda ONE BRAIN 
 • Globální čtení
 • Genetické čtení
 • Splývavé čtení
 • Prevence sociálně patologických jevů, prevence drogových závislostí
 • Prevence drogových závislostí 
 • Agrese v dětském věku z pohledu dětské psychiatrie
 • Alternativní komunikace 
 • Neukázněný a neprospívající žák
 • Vývojové poruchy učení
 • Mentální mapování
 • Vedení obtížného rozhovoru
 • Výchovné trendy a jejich důsledky
 • Práce se skupinami žáků a se třídami, které nás stojí hodně sil
 • Celostní vývoj dítěte s ADHD - přístup k problematice v ČR a ve Švýcarsku