Biofeedback

Co je to EEG – Biofeedback?

Metoda, která umožňuje ovládat vlastní mozkové vlny, jedná se o „sebe-učení“ mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Snímací elektroda, která je umístěna na temeni hlavy a 2 snímací elektrody umístěné na uších snímají mozkové vlny, které jsou zesilovány přes zesilovač do počítače, což nám umožňuje sledovat mozkové vlny. Počítač zpracovává signál a zajišťuje zpětnou vazbu a informace o tom, jak fungují mozkové vlny v konkrétním okamžiku. Klient průběh svých mozkových vln před sebou vidí na obrazovce „přeložený“ do podoby „videohry“, kterou ovládá činností svého mozku (bez myši a klávesnice) a za úspěšnost je odměňován bodovým ohodnocením – dostává zpětnou vazbu.

Prostřednictvím tréninků na EEG – biofeedbacku se dosáhne optimálního vyladění mozku a zlepšení fungování centrální nervové soustavy, což má pozitivní dopad na celý organismus a jeho fungování.

Pro jakou věkovou kategorii je určen?

Pro děti již v předškolním věku, ze své praxe i děti tříleté, děti školního věku, mladistvé i dospělé jakéhokoliv věku.

Jak dlouho trvá tréninkový program?

Délka tréninkového plánu se odvíjí od závažnosti problému a frekvence návštěvnosti a trénování.